REHABILITERING

PitStop tilbyr rehabilitering for ungdom som har droppet ut av videregående skole grunnet psykiske helseutfordringer. Hensikten med vår rehabiliteringsarena er å gjøre unge med psykiske helseplager i stand til å kunne gjenoppta og fullføre et studieløp. Ungdommens egen motivasjon og innsats har avgjørende betydning i rehabiliteringsprosessen. Vi samarbeider tett med ulike faggrupper innen helsetjenesten for å koordinere og samkjøre nødvendige tiltak 

 

ALTERNATIV LÆRING

PitStop tilbyr tilrettelagt opplæring for ungdom som står i fare for å droppe ut av videregående skole. Gjennom en alternativ læringsarena gir vi unge kompetansehevende kurs hvor vi har fokus på personlig- og sosial kompetanseheving, der temaer som identitet, selvfølelse og livsmestring står sentralt. Kursene våre er basert på elementer fra kognitiv terapi og positiv psykologi. Hensikten med vår tilrettelagte opplæring er å styrke unges forutsetning for å kunne fullføre videregående skole

 

AKTIVISERING OG ARBEIDSTRENING

Pitstop tilbyr karrierekartlegging og karriereveiledning for å hjelpe unge på veien mot skole og arbeid. Vi benytter anekjente verktøy i våre veiledningssamtaler. Bla bruker vi karriereverktøyet WIE for å kartlegge unges karriereferdigheter. Vi bruker også elemeneter fra MI og LØFT når vi veileder unge til å ta kloke valg for fremtiden

 

Bergen, Norway