MEDIEOMTALE

PitStop sine prosjekter er ofte i media !

VESTNYTT: TIDLIGERE PITSTOP-DELTAKERE FORTELLER HVORFOR DE HAR HATT NYTTE AV PITSTOP-PROGRAMMET

BA: TIDLIGERE PITSTOP-DELTAKERE FORTELLER OM HVORDAN DE FÅR UNIK ARBEIDSERFARING VED Å VÆRE STØTTESPILLERE FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN

BA: LEDER FOR PITSTOP PRESENTERER SINE TANKER OM SKALERING AV PITSTOP-KONSEPTET

BA: MARTA FJEREIDE FORTELLER HVORDAN PITSTOP HAR HJULPET HENNE Å REISE SEG IGJEN ETTER MANGE ÅR MED MYE MOTGANG OG MYE SMERTE

BA: CASSANDRA FORTELLER HVORDAN PITSTOP HJALP HENNE Å GJENOPPTA STUDIER ETTER MANGE ÅR MED STORE PRØVELSER

BA: "PETTER" FORTELLER HVORDAN HAN PÅ PITSTOP HAR FÅTT HJELP TIL Å RESTARTE LIVET SITT OG KOMME SEG UT AV DEPRESJON

BA: KJELL FORTELLER HVORDAN HAN HAR FÅTT HJELP TIL Å SNU TAP TIL SEIER I LIVET SITT PÅ PITSTOP

BA: STINE FORTELLER HVORDAN PITSTOP HAR HJULPET HENNE Å FINNE TILBAKE TIL MOTIVASJON OG LIDENSKAP I LIVET ETTER MANGE ÅR MED MYE MOTGANG

BA: SEBASTIAN FORTELLER HVORDAN HAN GJENNOM PITSTOP FIKK HJELP TIL Å KOMME I JOBB ETTER MANGE ÅR I UTENFORSKAP

BA: TIM FORTELLER HVORDAN HAN GJENNOM PITSTOP PROGRAMMET FIKK HJELP TIL Å REISE SEG IGJEN OG KOMME I ARBEID ETTER MYE MOTGANG OG SMERTE I LIVET

CHRISTINA FORTELLER HVORDAN HUN PÅ PITSTOP FIKK MULIGHET TIL Å OPPLEVE FELLESSKAP OG SOSIAL TILHØRIGHET ETTER MANGE ÅR I UTENFORSKAP

BA JOURNALIST BENTE-LINE SVELLINGEN OPPSUMMERER SINE INNTRYKK ETTER Å HA INTERVJUET 8 PITSTOP-DELTAKERE

ARTIKKEL FRA EN AV VÅRE VIKTIGE STØTTESPILLERE, KAVLIFONDET

NEWS TITLE

NEWS TITLE

NEWS TITLE

NEWS TITLE

KAVLIFONDET

LOCAL ORGANIZATION IS EMPOWERING YOUTH

 

MEDIEOMTALE

De siste nye artiklene !

 

BERGENSAVISEN BA: PITSTOP FIKK I NOVEMBER 2019 VITE AT VI ER PÅ STATSBUDSJETTET FOR 2020

BA: SKALERING AV PITSTOP I 2020

BA: LEDER FOR PITSTOP PRESENTERER SINE TANKER OM SKALERING AV PITSTOP-KONSEPTET

VESTNYTT: VÅR KJÆRE ERFARINGSKONSULENT, MARTA FJEREIDE KJEMPER FOR BEDRE TJENESTER FOR UNGE MED PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER

ARTIKKEL FRA NRK

ARTIKKEL FRA INNOVASJON NORGE

INNOVASJON NORGE

*

NY ARTIKKEL FRA KAVLIFONDET NOVEMBER 2019

KAVLIFONDET NOVEMBER 2019

KAVLIFONDET NOVEMBER 2019

KAVLIFONDET NOVEMBER 2019

Bergen, Norway