Bilde brosjyre og nettside.jpg

RUSTER UNGE FOR LIVET !

 

REHABILITERING

PitStop tilbyr rehabilitering for ungdom som har droppet ut av videregående skole grunnet psykiske helseutfordringer. Hensikten med vår rehabiliteringsarena er å gjøre unge med psykiske helseplager i stand til å kunne gjenoppta og fullføre et studieløp. Ungdommens egen motivasjon og innsats har avgjørende betydning i rehabiliteringsprosessen. Vi samarbeider tett med ulike faggrupper innen helsetjenesten for å koordinere og samkjøre nødvendige tiltak. Ulike instanser fra kommunene rekrutterer ungdom til denne arenaen

ALTERNATIV LÆRING 

PitStop tilbyr fleksibel og brukertilpasset opplæring for ungdom som står i fare for å droppe ut av videregående skole og for unge med spesielle behov. Gjennom en alternativ læringsarena gir vi unge kompetansehevende kurs med fokus på personlig- sosial- og praktisk kompetanseheving der temaer som livsmestring, skolemestring og jobbmestring står sentralt. Hensikten med vår tilrettelagte opplæring er å styrke unges forutsetning for å kunne fullføre videregående skole. Ulike instanser fra fylkeskommunen rekrutterer ungdom til denne arenaen

AKTIVISERING

PitStop tilbyr aktivisering og arbeidstrening for unge som av ulike grunner befinner seg langt fra arbeidsmarkedet. Aktiviserings-tilbudet er et køfritt lavterskeltilbud for unge som trenger tilrettelagte aktiviteter i overgangsfasen mellom skole og arbeid. Arbeidstreningstilbudet er for unge som trenger bistand til å styrke sine forutsetninger for å kunne komme ut i ordinært arbeid. NAV rekrutterer unge til denne arenaen

 

PITSTOPMODELLEN

En nyskapende modell for livsmestring og inkludering av unge i utenforskap

 

KONTAKT OSS

Interessert i å bli involvert i PitStop og finne ut mer om vårt arbeid? Kontakt oss gjerne og se hva vi har å tilby. Tlf.nr til daglig leder: 99 21 61 08. Tlf.nr. til inntaksansvarlig: 413 13 596

  • Facebook
 

Bergen, Norway