VI GIR UNGE I UTENFORSKAP EN NY START

 

REHABILITERING

PitStop tilbyr rehabilitering for ungdom som har droppet ut av videregående skole grunnet psykiske helseutfordringer. Hensikten med vår rehabiliteringsarena er å gjøre unge med psykiske helseplager i stand til å kunne gjenoppta og fullføre et studieløp. Ungdommens egen motivasjon og innsats har avgjørende betydning i rehabiliteringsprosessen. Vi samarbeider tett med ulike faggrupper innen helsetjenesten for å koordinere og samkjøre nødvendige tiltak 

ALTERNATIV LÆRING 

PitStop tilbyr tilrettelagt opplæring for ungdom som står i fare for å droppe ut av videregående skole. Gjennom en alternativ læringsarena gir vi unge kompetansehevende kurs hvor vi har fokus på personlig- og sosial kompetanseheving, der temaer som identitet, selvfølelse og livsmestring står sentralt. Kursene våre er basert på elementer fra kognitiv terapi og positiv psykologi. Hensikten med vår tilrettelagte opplæring er å styrke unges forutsetning for å kunne fullføre videregående skole

AKTIVISERING

PitStop tilbyr aktivisering og arbeidstrening for unge som av ulike grunner befinner seg langt fra arbeidsmarkedet. Aktiviseringstilbudet er et køfritt lavterskeltilbud for unge som trenger tilrettelagte aktiviteter i overgangsfasen mellom skole og arbeid. Arbeidstreningstilbudet er for unge som trenger bistand til å styrke sine forutsetninger for å kunne komme ut i ordinært arbeid

 

PITSTOPMODELLEN

En nyskapende modell for livsmestring og inkludering av unge i utenforskap

 

KONTAKT OSS

Interessert i å bli involvert i PitStop og finne ut mer om vårt arbeid? Kontakt oss gjerne og se hva vi har å tilby. Tlf.nr til daglig leder: 99 21 61 08. Tlf.nr. til inntaksansvarlig: 413 13 596

 

Bergen, Norway